Përmirësimi i përpunimit të verës dhe cilësisë së prodhimit të verës në rajonin e Rahovecit

Përmirësimi i përpunimit të verës dhe cilësisë së prodhimit të verës në rajonin e Rahovecit

October 30, 2018

Stonecastle Vinyards & Winery L.L.C. ka qëllim dhënien e një kontrate furnizimi për vendosjen e shtyllave të brendshme dhe të jashtme metalike për 45 ha vreshta të reja në Rahovec. Kontrata është e ndihmuar financiarisht nga Komisioni Evropian përmes programit “Programi V i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural”. Dosjen e tenderit mund ta merrni në adresën Bernjak nn, 21000 Rahovec, Kosovë.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertës së tenderit është 30.11.2018 në orën 16:00.

Shkarkoni dokumentet e nevojshme:

Contract Notice - EN (73 downloads) Instructions to tenderers (51 downloads) Draft Contract and Special Conditions, Including Annexes (48 downloads) Special Conditions (40 downloads) ANNEX II + III Technical Specifications + Technical Offer (51 downloads)